Logotyp - folkfetsen

Trygg och säker under SM-veckan

Tryggheten och säkerheten är en viktig punkt i vår planering inför SM-veckan Luleå/Boden, vi följer noga utvecklingen vad gäller så väl pandemiläget som säkerhetsläget nationellt, som regionalt och lokalt.

Säkerhetsteamet har representanter från de olika enheter inom kommunerna samt från de olika blåljusenheter som har som uppgift att jobba med trygghet och säkerhet i det vanliga arbetet.

Väskförbudet:
Polisen har beslutat om väskförbud vid större arrangemang, det är fortsatt oklart vilka arenor som kommer att omfattas av väskförbud under SM-veckan. På de arenor som kommer att omfattas av väskförbudet så kommer väskor avsedda för medicinskt bruk samt skötväskor att vara tillåtna men väskorna måste öppnas och visas upp vid entrén. Håll koll på hemsidan innan ni besöker SM-veckan för att få den senaste informationen.

För allmän information hänvisar vi till:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/ Länk till annan webbplats.

https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/ Länk till annan webbplats.

https://www.krisinformation.se/ Länk till annan webbplats.