Logotyp - folkfetsen

Tillgänglighet

På alla arenor finns det handikapptoaletter och parkeringsplatser för rörelsehindrade

Till Paglas skidstadion kommer det gå bussar upp till själva skidstadion. Vissa turer är dessutom anpassade för rörelsehindrade. För dem som kommer med färdtjänst eller har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer det att finnas en anvisad parkeringsyta med anslutning till rampen och skidstugan men då vi har begränsat antal platser så krävs ett särskilt tillstånd som utfärdas av God Assistans. Se kontaktuppgifter nedan.

Luleå Energi Arena har hänvisade parkeringsplatser för rörelsehindrade, tillgänglighetsvärdar finns på plats och möjlighet att låna rullstol.

Storklinten har hänvisade parkeringsplatser för rörelsehindrade, tillgänglighetsvärdar kommer inte finnas på plats här.

Ormberget har hänvisade parkeringsplatser för rörelsehindrade, tillgänglighetsvärdar finns på plats.

Sunderby sporthall har hänvisade parkeringsplatser för rörelsehindrade, tillgänglighetsvärdar finns på plats.

Kontakta God Assistans om du har frågor om tillgängligheten under SM-veckan:
Ann-Marie Stolberg, 073-079 03 97
Stina Wikström, 070-236 30 59